Pravila i uslovi korišćenja na ANTIK CENTRU online oglasi

Registracija i oglašavanje od strane Korisnika usluga

Za korišćenje usluga Berzi antikviteta online neophodna je registracija Korisnika usluga (otvaranje korisničkog naloga), koja je besplatna. Registracija se obavlja prijavom na sistem Berzi antikviteta online tako što Korisnik usluga unese e-mail adresu i lozinku koju će koristiti na Berzi antikviteta online, a zatim potvrdi registraciju putem linka u registracionom e-mailu koji je dobio od Berzi antikviteta online. Registrovani i ulogovani Korisnik usluga može postavljati oglase, i/ili koristiti elektronski sistem za razmenu poruka na Berzi antikviteta online zarad komunikacije sa drugim Korisnicima usluga. Korisnik usluga može imati samo jedan registrovani korisnički nalog. Registrovani Korisnik usluga koji je postavio oglas, ima sva prava i obaveze proistekle iz Zakona o oglašavanju Republike Srbije. Za oglašavanje na Berzi antikviteta online, po članu 45. Zakona o oglašavanju Republike Srbije, neophodna je identifikacija Korisnika usluga u svojstvu oglašivača. Registrovani Korisnik usluga može odbiti da prilikom postavljanja ličnog oglasa unese lične podatke sa kojima se identifikuje, ali u tom slučaju ne može postaviti oglas na Berzi antikviteta online. Registrovani Korisnik usluga prihvata mogućnost kontakta na e-mail ili na broj telefona (ukoliko je taj podatak ostavio na Berzi antikviteta online), a u cilju realizacije željene prodaje ili kupovine koja je bila svrha postavljanja oglasa, kao i u cilju kontakta sa administracijom Berzi antikviteta online radi pomoći i/ili odgovora na pitanja. Korisnik usluga prihvata da će sadržaj njegovog oglasa, odnosno tekst oglasa, fotografije, kao i njegov kontakt telefon, biti objavljeni na internet stranicama Berzi antikviteta online, po mogućstvu i na Facebook stranici Berzi antikviteta online, te da će kao takav biti javno dostupan svim korisnicima interneta. Oglasi koje postavljaju Korisnici usluga, moraju u svemu biti u skladu sa Zakonom o oglašavanju Republike Srbije i Zakonom o autorskom i srodnim pravima. Svaki oglas koji nije u skladu sa Zakonom o oglašavanju i Zakonom o autorskim i srodnim pravima biće obrisan sa Berzi antikviteta online, uz obaveštenje Korisniku usluga koji je takav lični oglas postavio.

Klik da oceniš ovaj predmet
[Total: 0 Prosek: 0]