Uslovi, pravila korišćenja Berze antikviteta

Dobro došli!

Da biste koristili portal Berza antikvitetaBerza potrebno je da se upoznate i u svemu saglasite sa ovim Pravilima i uslovima:
Pravila i uslovi korišćenja Berza antikviteta sajta:
Ova Pravila i uslovi imaju svojstvo Ugovora između:
Berza antikviteta  (privatog portala specjalizovan za disintermedijalne klasifikovane oglase starih i polovnih stvari a koji je finasiran od entuzijasta i besplatan je za korišćenje) i
Svakog pojedinačnog korisnika internet portala antikcentra (u daljem tekstu Korisnik usluga) (u daljem tekstu zajedno označeni kao Ugovorne strane)
Dobrovoljnim korišćenjem bilo kojeg segmenta Berza antikviteta na bilo koji način, svaki Korisnik usluga potvrđuje da je upoznat i saglasan sa tekstom ovih Pravila i uslova (Ugovora). Ugovor se zaključuje na srpskom jeziku.

 1. Obaveze Ugovornih strana
  Berza antikviteta  se obavezuje da će Korisnicima usluga pružati usluge definisane ovim Pravilima i uslovima, koliko je god u mogućnosti, na način i sa ograničenjima opisanim u ovim Pravilima i uslovima, a u skladu sa važećim propisima. Korisnik usluga se obavezuje da će prilikom korišćenja Berza antikviteta  svemu poštovati ova Pravila i uslove. Ugovorne strane su saglasne da je zarad ispunjenja navedenih obaveza neophodno Berza antikviteta  prikuplja, obrađuje i čuva neophodne lične podatke koji su potrebni za osnovno funkcionisanje portal, Korisnika usluga u skladu sa važećim propisima i Polisom o poštovanju privatnosti koja je dostupna na uvid svim Korisnicima usluga. Prihvatanjem ovih Pravila i uslova korišćenja Berza antikviteta , svaki Korisnik usluga potvrđuje da je upoznat i saglasan sa Polisom o poštovanju privatnosti, te daje izričiti pristanak za prikupljanje i obradu podataka kakva je neophodna zarad ispunjavanja navedenih obaveza od strane Berza antikviteta
 2. Pružalac usluga informacionog društva
  Internet portal Berza antikviteta  je klasifikovani internet oglasnik – pružalac usluga informacionog društva (član 3. Zakona o elektronskoj trgovini Republike Srbije, “Sl. glasnik RS”, br. 52/2019), u daljem tekstu Berza antikviteta , a koji Korisnicima usluga pruža besplatne usluge objavljivanja oglasa na internetu.
 3. Besplatne usluge
  Berza antikviteta  pruža usluge besplatnog klasifikovanog objavljivanja oglasa, u skladu sa definicijama iz člana 2. Zakona o oglašavanju Republike Srbije i člana 3. stav 6. Zakona o elektronskoj trgovini Republike Srbije.
 4. Registracija i oglašavanje od strane Korisnika usluga
  Za korišćenje usluga Berza antikviteta  neophodna je registracija Korisnika usluga (otvaranje korisničkog naloga), koja je besplatna. Registracija se obavlja prijavom na Berza antikviteta  tako što Korisnik usluga unese e-mail adresu i lozinku koju će koristiti na Berza antikviteta . Registrovani i ulogovani Korisnik usluga može postavljati oglase, i/ili koristiti eksterni sistem za razmenu eporuka van Berza antikviteta  zarad komunikacije sa drugim Korisnicima usluga. Korisnik usluga može imati samo jedan registrovani korisnički nalog. Registrovani Korisnik usluga koji je postavio oglas, ima sva prava i obaveze proistekle iz Zakona o oglašavanju Republike Srbije. Registrovani Korisnik usluga prihvata mogućnost kontakta na e-mail ili na broj telefona (ukoliko je taj podatak ostavio na Berza antikviteta , a u cilju realizacije željene prodaje ili kupovine koja je bila svrha postavljanja oglasa, kao i u cilju kontakta sa administracijom Berza antikviteta  radi pomoći i/ili odgovora na pitanja. Korisnik usluga prihvata da će sadržaj njegovog oglasa, odnosno tekst oglasa, fotografije, kao i njegov kontakt telefon, biti objavljeni na internet stranicama Berza antikviteta , po mogućstvu i na Facebook stranici Berza antikviteta , te da će kao takav biti javno dostupan svim korisnicima interneta. Oglasi koje postavljaju Korisnici usluga, moraju u svemu biti u skladu sa Zakonom o oglašavanju Republike Srbije i Zakonom o autorskom i srodnim pravima. Svaki oglas koji nije u skladu sa Zakonom o oglašavanju i Zakonom o autorskim i srodnim pravima biće obrisan sa Berza antikviteta , uz obaveštenje Korisniku usluga koji je takav lični oglas postavio.
 5. Ograničenja prilikom korišćenja Berza antikviteta
  Fizičkim licima nije dozvoljeno da kroz lične oglase oglašavaju potpuno nove stvari, s obzirom na to da je za trgovnu potpuno novim stvarima neophodna registracija pravnog lica ili preduzetnika (“svojstvo trgovca” po Zakonu o trgovini).
  Nije dozvoljeno postavljati oglase sa političkim sadržajem.
  Kroz oglase nije dozvoljeno oglašavanje prostitucije i pornografskih sadržaja, kao i igara na sreću.
  Korisnici usluga su saglasni da će prilikom korišćenja Berza antikviteta  Berza antikviteta  poštovati sledeća ograničenja:
  Nije dozvoljeno postavljati oglase koji su na bilo koji način u suprotnosti sa odredbama Zakona o oglašavanju Republike Srbije.
  Nije dozvoljeno postavljati oglase koji sadrže neistine i laži, koji mogu dovesti bilo koga u zabludu, koji vređaju bilo koga, bilo kome nanose štetu, te koriste bilo čiju lakovernost.
  Nije dozvoljeno postavljati oglase kojima se oglašavaju: piratske kopije proizvoda, internet nalozi, digitalna distribucija i nabavka igara za fizička lica i druga virtualna dobra (kriptovalute i sl.), pirotehnička sredstva, medicinski ili medicinsko-alternativni postupci i metode, nadrilekarstvo, opojne droge i njihova upotreba, seksualna pomagala, oružje i municija, uključujući kopije, startne pištolje i vazdušno oružje, zatim duvan i duvanski proizvodi (uključujući i elektronske cigarete) i njihovo konzumiranje, te alkoholna pića (sem piva i vina) i njihovo konzumiranje.
  Nije dozvoljeno postavljati oglase u kojima se nudi upoznavanje ili posredovanje u upoznavanju radi sklapanja braka ili veze.
  Kroz oglase nije dozvoljeno oglašavanje preprodaje i kupovine ulaznica za bioskope, sportske i druge priredbe.
  Kroz oglase nije dozvoljeno oglašavanje u formi javnog obraćanja ili proglasa.
  Kroz oglase nije dozvoljeno oglašavanje lekova, lekovitih preparata i suplemenata.
  Kroz oglase nije dozvoljeno oglašavanje sredstava za samoodbranu (sprejevi, elektrošokeri, palice, bokseri i slično).
  Nije dozvoljeno postavljanje oglasa čiji predmet oglašavanja sadrži tuđe lično ime i prezime, osim u slučaju da za to oglašivač ima pribavljenu izričitu saglasnost nosioca tog ličnog imena i prezimena (npr. lično ime u nazivu oglašenog domena, naslovu ili opisu oglasa i slično).
 6. Nedozvoljene radnje prilikom postavljanja oglasa na Berza antikviteta
  Korisnici usluga su saglasni da će prilikom postavljanja oglasa na Berza antikviteta  poštovati sledeća ograničenja:
  Nije dozvoljeno više puta postaviti identičan ili sličan oglas (tzv. “spamovanje”). Slični oglasi su oni koji imaju isti predmet prodaje. Takođe, nije dozvoljeno postavljati identične oglase sa različitih naloga.
  Nije dozvoljeno ubacivanje URL linka firme, internet prodavnice ili drugog sajta (pogotovo konkurentskog ili sajta koji promoviše “zaradu preko interneta”) u tekst (opis) oglasa.
  Nije dozvoljeno postavljanje fotografija koje sadrže grafičku obradu radi posebnog isticanja, ili sadrže logotip firmi i drugih internet portala. Na fotografijama koje se postavljaju uz oglas nije dozvoljno prikazati lica osoba i detalje koji mogu dovesti do identifikacije osoba.
  Nije dozvoljeno unositi specijalne grafičke karaktere u naslov ili opis oglasa sa ciljem isticanja oglasa.
  Nije dozvoljeno u tekst oglasa unositi tekstove koji nisu u vezi sa predmetom oglašavanja (npr. komentari, poezija, citati radi bolje posećenosti i sl).
  Nije dozvoljeno unositi tagove (reči za pretragu) u opis oglasa.
  Nije dozvoljeno učestalo postavljanje i brisanje oglasa radi dominacije na prvim stranicama grupa ili kategorija – pravilo fer korišćenja besplatnih usluga Berza antikviteta. Učestalim ponavljanjem se smatra češće od jednom u tri dana.
  Nije dozvoljeno namerno postavljanje oglasa u pogrešnim odnosno neprikladnim kategorijama i grupama.
 7. Pravila i uslovi za slanje poruka na Berza antikviteta
  Registrovanim Korisnicima usluga, Berza antikviteta  nudi uslugu besplatne komunikacije putem sistema privatnih emailova za razmenu poruka van Berza antikviteta sistema. Komunikacija putem ovih poruka je slobodna, pod uslovom poštovanja sledećih ograničenja:
  Nije dozvoljeno slanje uvredljivih poruka drugim Korisnicima usluga.
  Nije dozvoljeno slanje spam poruka drugim Korisnicima usluga. Spam poruka je više puta ponovljena poruka, koja nije u vezi sa ličnim oglasom oglašivača.
  Nije dozvoljeno korišćenje (umetanje) URL-ova ka oglasima ili stranicama na Berza antikviteta u spam e-mail porukama ka drugim korisnicima interneta, tj. ka bilo kojim korisnicima interneta koji nisu unapred dali odobrenje za primanje takvih e-mail poruka.
  Nije dozvoljeno slanje poruka u kojima se direktno ili indirektno promovišu drugi portali.
 8. Prijava zloupotrebe korisnika
  U slučaju da je neki oglašivač krši pravila, vrši bilo kakvu sumnjivu radnju ili prevaru, Korisnik usluga ga može prijaviti na dugme “Prijavi zloupotrebu” ispod oglasa. i pri tom mora navesti zbog čega prijavljuje drugogo Korisnika usluga. Administrator Berza antikviteta  će nakon procene situacije odlučitii kako če reagovati (opomena, brisanje naloga i druge mere).
 9. Trgovina između Korisnika usluga
  Berza antikviteta  ne posreduje u trgovini između Korisnika usluga. Svaka trgovina ili razmena između Korisnika usluga Berza antikviteta -Berza antikviteta  je na sopstveni rizik Korisnika usluga. Berza antikviteta – Berza antikviteta , niti njegov osnivači i administratori., neće snositi nikakvu odgovornost za eventualnu štetu nastalu prilikom bilo kakvih transakcija između Korisnika usluga. Korisnici usluga se u svakom slučaju pozivaju na oprez prilikom međusobne trgovine. Preporučujemo prvo trgovinu u okviru svog mesta stanovanja ili trgovinu sa manjim sumama van mesta stanovanja uz detaljno propitivanje o stanju predmeta i uslovima plaćanja.
 10. Autorska prava i zabrana neovlašćenog kopiranja i korišćenja sadržaja objavljenih na Berza antikviteta
  U skladu sa Zakonom o autorskom i srodnim pravima Republike Srbije, nije dozvoljeno bilo kakvo, ručno ili softversko, neovlašćeno kopiranje i skrepovanje sadržaja ili delova sadržaja objavljenih na Berza antikviteta . Pod sadržajem se podrazumevaju tekstualni sadržaji stranica, oglasi, podaci o Korisnicima usluga, zanimljivosti, fotografije, logotipi, grafička rešenja i svi ostali sadržaji koji se po Zakonu o autorskom i srodnim pravima smatraju autorskim delom. Berza antikviteta  zadržava pravo da prekršioca goni sudski. Korisnik usluga zadržava autorsko pravo nad pojedinačnim tekstom i fotografijama svojih oglasa. Korisnik usluga pristaje na umetanje vodenog žiga od strane Berza antikviteta  u svaku od fotografija koju priloži prilikom postavljanja oglasa, kao i na obradu dimenzija fotografija radi njihovog estetskog uklapanja u izgled stranica na Berza antikviteta.
 11. Prikupljanje i obrada podataka, uključujući podatke o ličnosti
  Prikupljanje, obrada i čuvanje podataka od strane Berza antikviteta  se obavlja u skladu sa važećim propisima Republike Srbije i Polisom o poštovanju privatnosti koja je dostupna na uvid svim Korisnicima usluga. Prihvatanjem ovih Pravila i uslova korišćenja Berza antikviteta , svaki Korisnik usluga potvrđuje da je upoznat i saglasan sa Polisom o poštovanju privatnosti Berza antikviteta  od svojih registrovanih Korisnika usluga prikuplja lične podatke (podatke o ličnosti. Prikupljanje podataka o IP adresi korisnika radi identifikacije zakonska je obaveza po članu 16. Zakona o elektronskoj trgovini. Način obrade i čuvanja podataka, kao i trajanje čuvanja podataka, pojašnjeno je u Polisi o poštovanju privatnosti. Berza antikviteta  može dati pristup ličnim podacima Korisnika usluga samo licima tj administratorima Berza antikviteta  koji su neophodni za osnovno funkcionisanje sajta. Korisnici usluga treba da budu svesni da će određeni podaci o ličnosti, tj. oni podaci koji su neizostavni deo oglasa postavljenog na Berza antikviteta  od strane Korisnika usluga, biti dostupni drugim Korisnicima usluga, odnosno biti javno dostupni na internetu. Registrovani Korisnik usluga prihvata mogućnost kontakta putem e-maila ili SMS-a od strane tima Berza antikviteta  u svrhu unapređenja i razvoja sajta Berza antikviteta . Korisnik usluga ima pravo da opozove pristanak koji je prihvatanjem ovih Pravila i uslova dao za prikupljanje i obradu ličnih podataka, kao i pravo da zatraži izmenu i brisanje ličnih podataka. O ovim i drugim pravima Korisnika usluga u vezi sa ličnim podacima, kao i o načinu ostvarivanja tih prava, Korisnik usluga se uvek može informisati u Polisi o poštovanju privatnosti. U slučaju da zbog brisanja podataka dođe do nepostojanja uslova za dalje pružanje usluga, Korisniku usluga može biti uskraćen pristup delovima ili celom Berza antikviteta . ne odgovara za tačnost podataka koje su na Berza antikviteta  unela druga lica, kao ni za tačnost rezultata obrade takvih podataka.
 12. Kršenja ovih Pravila i uslova korišćenja Berza antikviteta
  Za bilo koje kršenje Pravila i uslova korišćenja Berza antikviteta , nepoštovanje u ovom tekstu navedenih ograničenja ili kršenje zakona od strane Korisnika usluga, moguće je izricanje opomene Korisniku usluga, odnosno privremena ili trajna blokada korisničkog naloga Korisnika usluga. Po pravilu, a u zavisnosti od težine i učestalosti kršenja, administracija Berza antikviteta  najpre izriče meru opomene, a zatim donosi meru privremene ili trajne blokade korisničkog naloga. Korisnici usluga čiji je nalog privremeno ili trajno blokiran nemaju pravo ni na kakvu nadokandu štete zbog toga što za vreme trajanja blokade naloga nisu mogli da koriste usluge Berza antikviteta . Navedene mere se mogu primeniti i u slučajevima kada nije došlo do kršenja Pravila i uslova, i to u cilju sprečavanja nastajanja štete, ili u slučajevima kada usled određenog činjenja ili nečinjenja od strane Korisnika usluga dolazi do otežavanja normalne aktivnosti Berza antikviteta .
 13. Isključenje odgovornosti
  Berza antikviteta  isključuje sopstvenu odgovornost u skladu sa sledećim članovima Zakona o elektronskoj trgovini Republike Srbije:
  U skladu sa članom 16. Zakona o elektronskoj trgovini Republike Srbije, Berza antikviteta nije odgovoran za sadržaj elektronskih poruka koje korisnici razmenjuju. U skladu sa članovima 17. i 18. Zakona o elektronskoj trgovini Republike Srbije, Berza antikviteta  nije odgovoran za sadržaj podataka skladištenih u bazi podataka i/ili objavljenih na Berza antikviteta.
  U skladu sa članom 19. Zakona o elektronskoj trgovini Republike Srbije, Berza antikviteta  nije odgovoran za sadržaj na drugim portalima u slučaju kada Korisnici usluga u svojim oglasima ili porukama umeću linkove koji vode ka tim drugim portalima.
  U skladu sa članom 20. Zakona o elektronskoj trgovini Republike Srbije, Berza antikviteta  nije dužan da pregleda podatke koje je skladištio, preneo ili učinio dostupnim, odnosno da ispituje okolnosti koje bi upućivale na nedopustivo delovanje korisnika usluga.
 14. Isključenje odgovornosti u slučaju nedostupnosti i prestanka emitovanja oglasa
  Iz razloga više sile ili tehničkih problema, moguće je da Berza antikviteta  nije dostupan svima ili nekom delu korisnika u toku određenih vremenskih perioda. U takvim slučajevima Berza antikviteta  ne odgovara za eventualnu štetu nastalu zbog prestanka emitovanja ličnih oglasa. Berza antikviteta  zadržava pravo da iz bilo kog razloga odbije objavljivanje oglasa, i u tom slučaju ne odgovara za eventulanu štetu nastalu ovim činjenjem.
 15. Kontakt sa korisničkim timom i zabrana objavljivanja prepiske
  Za kontakt sa korisničkim timom Berza antikviteta  (administracijom Berza antikviteta ) korisnici se upućuju na kontakt formu ili email adresu. Odgovor administratora ili korisničkog tima Berza antikviteta  ne mora da odražava stanovište Berza antikviteta  osnivača., pa u skladu sa tim Korisnici usluga ne mogu ostvariti nikakva prava na osnovu takve pisane prepiske. Nije dozvoljeno bilo kakvo objavljivanje pisane prepiske korisničkog tima Berza antikviteta  sa Korisnikom usluga bez pisane dozvole Berza antikviteta . ili njegovog ovlašćenog lica.
 16. Zaštita privatnosti
  Prikupljanje, obrada i čuvanje ličnih podataka od strane Berza antikviteta  se obavlja u skladu sa važećim propisima Republike Srbije i Polisom o poštovanju privatnosti koja je dostupna na uvid svim Korisnicima usluga. Prihvatanjem ovih Pravila i uslova korišćenja Berza antikviteta, svaki Korisnik usluga potvrđuje da je upoznat i saglasan sa Polisom o poštovanju privatnosti.
 17. Izmene ovih Pravila i uslova
  Ova Pravila i uslovi su podložni promenama. U slučaju značajnih izmena, Berza antikviteta  zadržava pravo da od korisnika zatraži ponovno prihvatanje Pravila i uslova za korišćenje Berza antikviteta, te da uskrati pristup Berza antikviteta korisnicima koji ne prihvate promenjena Pravila i uslove.
 18. Klikom na dugme POSTAVI OGLAS automatski potvrđujete da predmet koji prodajete ili kupujete nije kulturno dobro ili ovlašćena institucija odbija pravo preče kupovine.
 19. Ovaj veb sajt ze zasniva na principu DISINTERMEDIJACIJE. Kupac sam traži prodavca i prodavac sam traži kupca. Kupovina, prodaj ili razmena obavlja se direktno bez treće strane. Alokacija kapitala obavlja se u organizaciji samih učesnika transakcije te sami snose rizike i ubiru prednosti .
 20. Prodaja oružja i municije na sajtu Berza antikviteta je zabranjena. Prema Zakonu o oružju i municiji Republike Srbije, prodaja oružja (antikvarnog, ispravnog ili nesipravnog) zahteva od prodavca posedovanje odgovarajućih dozvola, kao što su kolekcionarska dozvola, oružani list za određeno oružje i dokaz o onesposobljavanju cevi kod ovlašćene ustanove. Strogo poštivanje ovog pravila je neophodno kako bi se izbegle moguće legalne posledice. Prema najnovijim izmenama Zakona o oružju i municiji, trofejno oružje više nije pravna kategorija od 5. marta 2024. godine. Prema važećim zakonima, trofejno oružje mora biti preregistrovano, prodato ili predato policiji do određenog datuma, u ovom slučaju do 5. marta 2024.

Ovaj sajt koristi kolačiće kako bismo vam pružili bolje korisničko iskustvo. Nastavkom korišćenja sajta slažete se sa našom politikom kolačića.

Politika kolačića