Search results for : ar

Strana 8 od 8
1 7 8

Berza antikviteta – Magazin 1

POSLOVANJE BUVLJIH PIJACA KOD NAS I U SVETU 14. marta 2020. Autor: Aleksandra Galić – Broj 170, februar 2020.  Na nekim buvljacima u Srbiji promet je za poslednju deceniju opao skoro dvostruko, […]

Read More

ZAKON O OGLAŠAVANJU (“Sl. glasnik RS”, br. 6/2016 i 52/2019 – dr. zakon) I UVODNE ODREDBE

Predmet Član 1 Ovim zakonom uređuju se sadržina oglasne poruke, opšta pravila oglašavanja, posebna pravila i ograničenja, direktno oglašavanje, sponzorstvo, pravna zaštita i nadzor. Pojmovi Član 2 Pojedini izrazi u […]

Read More

ZAKON O ELEKTRONSKOJ TRGOVINI(“Sl. glasnik RS”, br. 41/2009, 95/2013 i 52/2019) I OSNOVNE ODREDBE

Predmet Član 1 Ovim zakonom uređuju se uslovi i način pružanja usluga informacionog društva, obaveze informisanja korisnika usluga, komercijalna poruka, pravila u vezi sa zaključenjem ugovora u elektronskom obliku, odgovornost […]

Read More

Najznačajnije izmene Zakona o elektronskoj trgovini

U Skupštini Srbije usvojeni su novi Zakon o trgovini i izmene Zakona o elektronskoj trgovini. Prema rečima Ministarstva trgovine, turizma i telekomunikacija, Zakon o elektronskoj trgovini sada bolje prepoznaje potrebe […]

Read More

Pravila i uslovi korišćenja na ANTIK CENTRU online oglasi

Registracija i oglašavanje od strane Korisnika usluga Za korišćenje usluga Berzi antikviteta online neophodna je registracija Korisnika usluga (otvaranje korisničkog naloga), koja je besplatna. Registracija se obavlja prijavom na sistem […]

Read More

Kako izemeniti oglas

Kada se ulogujete kliknite na gornjem meniju -moji oglasi. Kada se oglasi izlistaju ispod svakog oglasa ima sledeće stavke: Ukloni – ukloniti postojeći oglas trajno Uredi – izmniti sadržaj oglasa: […]

Read More

Sertifikati

Sertifikati – stručna mišljenja Lista izdatih sertifikata (stručnih mišljenja). Predmeti za koje je izdato stručno mišljenje automatski imaju i sertifikat o autentičnosti. Sertifikate, stručna mišljenja i potvrde o autentičnosti izdaje […]

Read More

Mali saveti (izbegavanje refleksije)

Poštovani prodavci slika Trudimo se da slike koje stavljamo na sajt imaju dobar kvalitet, nažalost slike koje nam šaljete često imaju refleksiju od blica. To je kasnije vrlo teško otkloniti, […]

Read More

Kako dodati oglas u “omiljene”

Evo kratkog uputstva za korisnike Antico Bazar-a Kada otvorite oglas na posebnoj stranici, na glavnoj slicin gore desno, ima crveno srce na koje treba kliknuti. Ako želite da izbacite oglas […]

Read More
Strana 8 od 8
1 7 8