Category: Usluge

Sertifikati

Sertifikati – stručna mišljenja Lista izdatih sertifikata (stručnih mišljenja). Predmeti za koje je izdato stručno mišljenje automatski imaju i sertifikat o autentičnosti. Sertifikate, stručna mišljenja i potvrde o autentičnosti izdaje […]

Read More

Restauracija i čišćenje slika

Tokom dugogodišnje prakse u prodaji antikvarnih slika često smo, u cilju realizacije prodaje, imali potrebu da obavimo restauraciju ili čišćenje slika. Zato smo uspostavili saradnju sa profesionalnim restauratorima i zvaničnim […]

Read More