Month: November 2019

Komentari prodavaca

Ako ste član ovog sajta i ako ste imali neku realizaciju ovde možete ostaviti sažeti komentar.

Read More

Komentari i ocene kupaca

Ako ste učlanjeni i ako ste imali neki realizaciju preko sajta ovde možete ostaviti svoj komentar, utisak.

Read More

ZAKON O OGLAŠAVANJU (“Sl. glasnik RS”, br. 6/2016 i 52/2019 – dr. zakon) I UVODNE ODREDBE

Predmet Član 1 Ovim zakonom uređuju se sadržina oglasne poruke, opšta pravila oglašavanja, posebna pravila i ograničenja, direktno oglašavanje, sponzorstvo, pravna zaštita i nadzor. Pojmovi Član 2 Pojedini izrazi u […]

Read More

ZAKON O ELEKTRONSKOJ TRGOVINI(“Sl. glasnik RS”, br. 41/2009, 95/2013 i 52/2019) I OSNOVNE ODREDBE

Predmet Član 1 Ovim zakonom uređuju se uslovi i način pružanja usluga informacionog društva, obaveze informisanja korisnika usluga, komercijalna poruka, pravila u vezi sa zaključenjem ugovora u elektronskom obliku, odgovornost […]

Read More

Najznačajnije izmene Zakona o elektronskoj trgovini

U Skupštini Srbije usvojeni su novi Zakon o trgovini i izmene Zakona o elektronskoj trgovini. Prema rečima Ministarstva trgovine, turizma i telekomunikacija, Zakon o elektronskoj trgovini sada bolje prepoznaje potrebe […]

Read More

Pravila i uslovi korišćenja na Berzi antikviteta online oglasi

Registracija i oglašavanje od strane Korisnika usluga Za korišćenje usluga Berzi antikviteta online neophodna je registracija Korisnika usluga (otvaranje korisničkog naloga), koja je besplatna. Registracija se obavlja prijavom na sistem […]

Read More

Kako izemeniti oglas

Kada se ulogujete kliknite na gornjem meniju -moji oglasi. Kada se oglasi izlistaju ispod svakog oglasa ima sledeće stavke: Remove – ukloniti postojeći oglas trajno Edit – izmniti sadržaj oglasa: […]

Read More