BIZNIS PREVODIOCI ZA SVE JEZIKE

Prevodioci za sve jezike. Non stop! Diskrecija!

 
* pismeno prevođenje
* pismeno prevođenje sa overom sudskog tumača
* usmeno prevođenje – simultano i konsekutivno
* prevodimo sa svih na sve jezike
* radimo non-stop
 
Adresa: BIZNIS PREVODIOCI, Narodnog fronta 10, Novi Sad
Telefon: 021/6350-411, 064/203-1668
 
Ekspozitura u Subotici, telefon 064/138-7414