Mobile friendly
Nedelja, 29.novembar 2020.
Berza antikviteta, stare i lepe stvari na jednom mestu, pronađite predmet ili prodajte, Veliko iskustvo - mogućnost procena, saveta i restauracija.  Konkurs za posao

 

Berza Antikviteta

Kako fotografisati

Postoje razlike u fotografisanju umetničkih slika.

Ustakljene

Slike koje su ustakljene su izuzetno teške za fotografisanje jer se stvara jak odbljesak od blica. Čak i kad se fotografiše bez blica na fotografiji se vidi odraz fotografa ili okoline. Da bi izbegli vađenje slike iz rama, pokušavali smo na razne načine da fotografišemo sliku i donekle smo pronašli odgovarajući metod. Sliku treba izneti napolje i fotografisati je pod direktnim sunčevim zracima vodeći pri tome računa da se na slici ništa ne odražava. U svrhu toga fotografisati možemo iz nekog odgovarajućeg ugla. Perspektivno izobličenje, koje se pri tome javalja, kasnije se poništava u kompjuterskoj obradi slike.

Ulja

Slike rađene tehnikom ulja na platnu ili lesonitu, takođe mogu davati odbljesak od blica, u zavisnosti od toga kakva je površina slike. Najbolje je napraviti nekoliko pokušaja i odabrati najbolji snimak. Po pravilu, slike se ne fotografišu iz velike blizine. Nema potrebe da se unosimo u sliku, jer se na taj način povećava efekat odbljeska od blica. Ako imate dovoljnu rezoluciju na aparatu, slika se može fotografisati i sa 3m. Fotografije urađena sa 1m razmaka, skoro sigurno će imati odbljesak. Okolina zahvaćena prilikom fotografisanja slike se naknadno na kompjuteru odstranjuje.

Mobilni

Upotreba mobilnih telefona kao fotografskih aparata značajno umanjuje mogućnost da se kupac zainteresuje za predmet trgovine.

Ostalo

Prilikom fotografisanja predmeta (keramika, nameštaj itd), treba voditi računa o okolini predmeta. Loše je, i kasnije teško za obradu. ako se pored predmeta koji se fotografiše nalazi neki predmet - uljez; boce od pića, kanta za đubre, stare krpe, kablovi itd. Predmet koji želite da fotografišete izolujte na jednobojnom platnu ili ga stavite naspram jednobojnog zida.

 

OGLAŠAVANJE

PRODAJA

Ukoliko želite određeni predmet - starinu prodati, Vašu ponudu pošaljite:

1. na e-mail aukcija online prodajaberzaantikviteta@gmail.com,

2. pomoću online formulara aukcija online prodajaOBRAZAC ZA PRODAJU na Berzi Antikviteta

3. na adresu poštom na adresu BIZNIS MODEL - BERZA ANTIKVITETA, ul. Narodnog fronta 10, 21000 Novi Sad

Ponuda treba da sadrži:

 • naziv predmeta - starine ili kolekcije koji se prodaje
 • kratak opis (između ostalog i skrivene mane, ako ih ima)
 • period - starost predmeta
 • dimenzije predmeta
 • prodajna cena (morate navesti cenu)
 • ime, prezime, adresa i telefon prodavca

Uz ponudu, obavezno nam pošaljite i 2 - 3 fotografije predmeta - starine koji se prodaje. Slike treba da su kvalitetne i ne preko 1MB, u jpg formatu.

Prilikom komisione prodaje identitet prodavca je zaštićen uz garanciju pune diskrecije.

Nakon prijema ponude i kontakta sa prodavcem, ponuda se stavlja u određenu kategoriju na web sajtu BERZA ANTIKVITETA, i ona postaje aktivna. Ukoliko za određenu ponudu postoji interesovanje, agencija posreduje u prodaji - kupovini iste*. Ponuda ostaje aktivna na sajtu do momenta realizacije (ali najviše 60 dana).

* Ovo važi za slike.

KUPOVINA

Ukoliko želite da nabavite-kupite određeni predmet-starinu, Vašu tražnju pošaljite:

1. na e-mail aukcija online prodajaberzaantikviteta@gmail.com

2. pomoću online formulara aukcija online prodaja FORMULAR,

3. na adresu aukcija online prodajaBIZNIS MODEL - BERZA ANTIKVITETA, ul. Narodnog fronta 10, 21000 Novi Sad

Potražnja treba da sadrži:

 • naziv predmeta - starine ili kolekcije koji se kupuje,
 • kratak opis
 • period - starost predmeta*
 • dimenzije predmeta*
 • kupovna cena (okvirna)
 • ime, prezime, adresa i telefon kupca
 • fotografije*

* nije obavezno

Nakon prijema "potraženje", i kontakta sa potencijalnim kupcem, potražnja se stavlja u određenu kategoriju na web sajtu: "Berza Antikviteta" i ona postaje aktivna. Ukoliko za određenu potražnju postoji interesovanje, agencija posreduje u prodaji-kupovini iste.** Potražnja ostaje aktivna na sajtu do momenta realizacije (ali najviše 60 dana).

** Ovo važi za slike.
Prilikom kupovine identitet prodavca je zaštićen uz garanciju pune diskrecije.

Prevodioci za sve jezike. Non stop! Diskrecija!

eu fondovi srbija

EU FONDOVI

Prevodioci za sve jezike. Non stop! Diskrecija!

ZVUČNA MASAŽA – TIBETAN SINGING BOWLS MASSAGE

današnja kursna lista

Kurs euro/dinar trenutni međubankarski u EU
Dnevni medubankarski kurs dinara
berza antikviteta

Mobile friendly

Live Traffic Feed

bitkoin prihvaćen

za "KM" oglase
Log in

Feedback Form

Nazad gore