Mobile friendly
Ponedeljak, 17.februar 2020.
Berza antikviteta, stare i lepe stvari na jednom mestu, pronađite predmet ili prodajte, Veliko iskustvo - mogućnost procena, saveta i restauracija.  Konkurs za posao

 

Berza Antikviteta

autori slikari umetnici

Prevodioci za sve jezike. Non stop! Diskrecija!


stari zanati

sa starog gramafona

zanimljivosti antikviteti Antikviteti - zanimljivosti

OGLAŠAVANJE

PRODAJA

Ukoliko želite određeni predmet - starinu prodati, Vašu ponudu pošaljite:

1. na e-mail aukcija online prodajaberzaantikviteta@gmail.com,

2. pomoću online formulara aukcija online prodajaOBRAZAC ZA PRODAJU na Berzi Antikviteta

3. na adresu poštom na adresu BIZNIS MODEL - BERZA ANTIKVITETA, ul. Narodnog fronta 10, 21000 Novi Sad

Ponuda treba da sadrži:

 • naziv predmeta - starine ili kolekcije koji se prodaje
 • kratak opis (između ostalog i skrivene mane, ako ih ima)
 • period - starost predmeta
 • dimenzije predmeta
 • prodajna cena (morate navesti cenu)
 • ime, prezime, adresa i telefon prodavca

Uz ponudu, obavezno nam pošaljite i 2 - 3 fotografije predmeta - starine koji se prodaje. Slike treba da su kvalitetne i ne preko 1MB, u jpg formatu.

Prilikom komisione prodaje identitet prodavca je zaštićen uz garanciju pune diskrecije.

Nakon prijema ponude i kontakta sa prodavcem, ponuda se stavlja u određenu kategoriju na web sajtu BERZA ANTIKVITETA, i ona postaje aktivna. Ukoliko za određenu ponudu postoji interesovanje, agencija posreduje u prodaji - kupovini iste*. Ponuda ostaje aktivna na sajtu do momenta realizacije (ali najviše 60 dana).

* Ovo važi za slike.

KUPOVINA

Ukoliko želite da nabavite-kupite određeni predmet-starinu, Vašu tražnju pošaljite:

1. na e-mail aukcija online prodajaberzaantikviteta@gmail.com

2. pomoću online formulara aukcija online prodaja FORMULAR,

3. na adresu aukcija online prodajaBIZNIS MODEL - BERZA ANTIKVITETA, ul. Narodnog fronta 10, 21000 Novi Sad

Potražnja treba da sadrži:

 • naziv predmeta - starine ili kolekcije koji se kupuje,
 • kratak opis
 • period - starost predmeta*
 • dimenzije predmeta*
 • kupovna cena (okvirna)
 • ime, prezime, adresa i telefon kupca
 • fotografije*

* nije obavezno

Nakon prijema "potraženje", i kontakta sa potencijalnim kupcem, potražnja se stavlja u određenu kategoriju na web sajtu: "Berza Antikviteta" i ona postaje aktivna. Ukoliko za određenu potražnju postoji interesovanje, agencija posreduje u prodaji-kupovini iste.** Potražnja ostaje aktivna na sajtu do momenta realizacije (ali najviše 60 dana).

** Ovo važi za slike.
Prilikom kupovine identitet prodavca je zaštićen uz garanciju pune diskrecije.

 

eu fondovi srbija

EU FONDOVI

današnja kursna lista

Kurs euro/dinar trenutni međubankarski u EU
Dnevni medubankarski kurs dinara
berza antikviteta

Mobile friendly

Live Traffic Feed

bitkoin prihvaćen

za "KM" oglase
Log in

Feedback Form

Nazad gore