Mobile friendly
Ponedeljak, 18.januar 2021.
Berza antikviteta, stare i lepe stvari na jednom mestu, pronađite predmet ili prodajte, Veliko iskustvo - mogućnost procena, saveta i restauracija.  Konkurs za posao

 

Berza Antikviteta

autori slikari umetnici

stari zanati

sa starog gramafona

zanimljivosti antikviteti Antikviteti - zanimljivosti

OGLAŠAVANJE

PRODAJA

Ukoliko želite određeni predmet - starinu prodati, Vašu ponudu pošaljite:

1. na e-mail aukcija online prodajaberzaantikviteta@gmail.com,

2. pomoću online formulara aukcija online prodajaOBRAZAC ZA PRODAJU na Berzi Antikviteta

3. na adresu poštom na adresu BIZNIS MODEL - BERZA ANTIKVITETA, ul. Narodnog fronta 10, 21000 Novi Sad

Ponuda treba da sadrži:

 • naziv predmeta - starine ili kolekcije koji se prodaje
 • kratak opis (između ostalog i skrivene mane, ako ih ima)
 • period - starost predmeta
 • dimenzije predmeta
 • prodajna cena (morate navesti cenu)
 • ime, prezime, adresa i telefon prodavca

Uz ponudu, obavezno nam pošaljite i 2 - 3 fotografije predmeta - starine koji se prodaje. Slike treba da su kvalitetne i ne preko 1MB, u jpg formatu.

Prilikom komisione prodaje identitet prodavca je zaštićen uz garanciju pune diskrecije.

Nakon prijema ponude i kontakta sa prodavcem, ponuda se stavlja u određenu kategoriju na web sajtu BERZA ANTIKVITETA, i ona postaje aktivna. Ukoliko za određenu ponudu postoji interesovanje, agencija posreduje u prodaji - kupovini iste*. Ponuda ostaje aktivna na sajtu do momenta realizacije (ali najviše 60 dana).

* Ovo važi za slike.

KUPOVINA

Ukoliko želite da nabavite-kupite određeni predmet-starinu, Vašu tražnju pošaljite:

1. na e-mail aukcija online prodajaberzaantikviteta@gmail.com

2. pomoću online formulara aukcija online prodaja FORMULAR,

3. na adresu aukcija online prodajaBIZNIS MODEL - BERZA ANTIKVITETA, ul. Narodnog fronta 10, 21000 Novi Sad

Potražnja treba da sadrži:

 • naziv predmeta - starine ili kolekcije koji se kupuje,
 • kratak opis
 • period - starost predmeta*
 • dimenzije predmeta*
 • kupovna cena (okvirna)
 • ime, prezime, adresa i telefon kupca
 • fotografije*

* nije obavezno

Nakon prijema "potraženje", i kontakta sa potencijalnim kupcem, potražnja se stavlja u određenu kategoriju na web sajtu: "Berza Antikviteta" i ona postaje aktivna. Ukoliko za određenu potražnju postoji interesovanje, agencija posreduje u prodaji-kupovini iste.** Potražnja ostaje aktivna na sajtu do momenta realizacije (ali najviše 60 dana).

** Ovo važi za slike.
Prilikom kupovine identitet prodavca je zaštićen uz garanciju pune diskrecije.

današnja kursna lista

Live Traffic Feed

bitkoin prihvaćen

za "KM" oglase
Log in

Feedback Form

Nazad gore